Prekogranična turistička saradnja BiH i Hrvatske - Travnik, Tomislavgrad, Bjelovar i Kutina zajednički promovišu autohtone sireve

Ovim partnerstvom Općina Travnik će sa Bjelovarom, Kutinom te Tomislavgradom, prijaviti zajednički turistički prekogranični projekat kojim će se prijaviti na 3. poziv u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013. s ciljem poticanja stvaranja prekogranične saradnje i partnerstva; poticanja razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja privrede, zaštite prirode i okoliša i unapređenja socijalne povezanosti na programskom području, saopšteno je na sajtu općine Travnik.

sir

Opći cilj ovog projekta zasnovan je na činjenici da sva četiri grada, osim svojih specifičnosti, kulturnih i prirodnih vrijednosti imaju razvijenu proizvodnju autohtonih sireva. Iz tog zaloga, sir je izabran kao proizvod koji povezuje ova područja te stavljen u središte razvoja turističke ponude zasnovane na gastro-enološkim vrijednostima.

Upravo ta raznolikost ponude sireva predstavlja dobru podlogu za povezivanje regija u jedinstven turistički proizvod. Ovim projektom će se odrediti četiri glavne vrste sireva koji će se predstaviti na tematskom putu sira sa centralnim info punktovima i "jestivim suvenirnicama" na pijacama i trgovima ova četiri grada i međunarodnim i domaćim sajmovima.

Na sastanku održanom u Bjelovaru 9. oktobra 2013. načelnici su definisali predstojeće aktivnosti i zaključke na osnovu kojih će administracije sva četiri partnera usaglasiti glavni projekat sa kojim će prijaviti do 4. novembra 2013. godine na poziv IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013.
izvor ekapija.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU