Vlada Kantona Sarajevo utvrdila visinu boravišne takse za 2017. god.

turisti-sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo koja uz iznos utvrđuje i obveznike i način uplate ove takse.
Zakonom o turizmu koji je prošle godine donijela Skupština Kantona Sarajevo propisano je da visinu boravišne takse, na prijedlog Ministarstva privrede, utvrđuje Vlada. U decembru 2016. godine izvršena je registracija i upis u sudski registar Turističke zajednice Kantona Sarajevo, kao pravnog lica. Time su se ispunili uslovi za otvaranje transakcijskog računa, kao uplatnog računa za naplaćenu boravišnu taksu Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.

Boravišna taksa za 2017. godinu iznosi 2,00 KM i nju dnevno plaćaju korisnici koji pružaju smještaj gostiju.

Dnevnu boravišnu taksu plaća organizator grupnog putovanja, tj. agencija po svakom grupnom dolasku turista bez noćenja i ona iznosi 1,00 KM.

Za fizička lica koja pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu boravišna taksa u godišnjem paušalnom iznosu od 50,00 KM, za svaki krevet i smještajnu jedinicu, koja se koristi za pružanje usluga smještaja.

Obveznici uplate boravišne takse uplaćivat će boravišnu taksu na račun Turističke zajednice u skladu sa Zakonom o turizmu, a ova Odluka stupa na snagu objavom u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Klix

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU