Vijetnam

Ambasador Nj. E. gdin Ngo Duy Ngo

Thokoly Str 41
1146 Budapest
Hungary

Telefon: +361 342 5583
                         342 9922      
Fax:       +361 352 8798

 

Ambasade i konzularni odjeli u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU