SAD

 

Adresa: Roberta C. Frasure 1
71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 704 000
Fax:       +387 33 659 722

Ured Sjedinjenih Američkih Država u Mostaru

Adresa: Mostarskog bataljona bb
88000 Mostar

Telefon: +387 36 580 580
Fax:       +387 33 580 581

Ured u Banja Luci

Adresa:  Jovana Dučića 5
78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 221 500
Fax:       +387 51 211 775
amerika01

amerika02

usa

Ambasade i konzularni odjeli u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU