BUSINESS

Balkana

Jezero Balkana je udaljeno 5 kilometara, pored nekadašnjeg “Puta AVNOJ-a” (Jajce – Mrkonjić Grad – Bihać), najatraktivnije je izletište u ovom kraju. Omeđeno je pašnjacima i gustim hrastovim i četinarskim šumama. Manji dio jezera uređen je kao kupalište, a veći, bogat pastrmkom, stjecište ribolovaca. O postanku jezera sačuvano je nekoliko legendi u narodu ovog kraja. Interesantno je kako je nastalo njegovo ime. Prema predanju tu su bila dva snažna i duboka izvora-bunara, puna ribe. Kako se riba na turskom kaže baluk, izvori su prozvani Balukhana (stanište riba). Tokom vremena ime je promijenjeno – Balukana, i najzad u Balkana (što nema nikakve veze sa pojmom Balkan).

Jezerski dio kompleksa čine dva ovalna vještačka jezera: malo i veliko, ukupne površine 56.000 m2. Jezera su izgrađena 70-tih godina 20. vijeka, a napaju se iz planinskih potoka Cjepalo i Skakavac i iz sublakustrijskih izvora ispod Velikog jezera. Jedina otoka je Crna Rijeka, koja teče u pravcu jug-sjever i nakon 17 km se ulijeva u Vrbas.

U julu i avgustu temperatura vode u Malom jezeru dostiže 20°, pa je tada pogodna za kupanje. Sa druge strane, tokom zime se njegova površina često zaledi pa je moguće upražnjavanje i zimskih sportova. Veliko jezero je bogato raznim vrstama ribe: amur, linjak, pastrmka i dr.

Pored jezera nalaze se tereni za košarku, mali fudbal, rukomet, odbojku na pjesku, parking, uređena i obilježena mjesta za roštilj i kampovanje, trim staza i dr.

mrkonjic grad

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU