drvna industrija bih

Drvna Industrija


Bosna i Hercegovina je jedna od najšumovitijih zemalja Evrope, posmatramo u odnosu ukupne površine šuma prema površini države. Oko 53% površine Bosne i Hercegovine se nalazi pod šumama, odnosno 2.709.769 ha. Bosanskohercegovačke šume su većinom prirodne šume, raznovrsne po vrstama drveća, sa značajnim udjelom stabala većih prosječnih prečnika, što sve čini dobru komparativnu osnovu za razvoj drvne industrije.
Šumarstvo Bosne i Hercegovine je organizovano u okviru četiri javna preduzeća šumarstva: «Bosanskohercegovačke šume» Sarajevo, «Šume Herceg-Bosne» Mostar, «Hercegbosanske šume» Kupres i «Srpske Šume» Sokolac.
U Bosni i Hercegovini su završene aktivnosti na izradi FSC državnog standarda za održivo upravljanje šumama i certifikaciju šuma, što će uvesti više reda u šumarstvo i stvoriti povoljniju osnovu za veći izvoz proizvoda drvne industrije iz Bosne i Hercegovine. Grupacija drvne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je aktivno učestvovala u navedenom projektu koji se provodio na nivou države.U toku je proces dobivanja FSC certifikata u preduzećima šumarstva.
FSC standardi se sastoje od principa i kriterija za okolišno prihvatljivo, društveno korisno i ekonomski održivo upravljanje šumama. FSC oznaka potvrđuje da se radi o drvetu koje potječe iz šume kojom se upravlja na ovakav način. Održivo upravljanje šumama i certifikacija će imati značajnu ulogu za bolju budućnost drvne industrije Bosne i Hercegovine.

Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se snažna drvna industrija sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje veoma širokog asortimana proizvoda od drveta. Procjenjuje se da je godišnja vrijednost proizvodnje sektora preko 400 miliona € , pri čemu se oko 2/3 plasira na inozemno tržište.

Drvna industrija je jedna od strateških grana privrede Bosne i Hercegovine. Struktura i asortiman proizvoda drvne industrije su veoma raznovrsni i gotovo sve što je moguće proizvesti u tvornicama drvne industrije u svijetu, proizvodi se u pogonima drvne industrije Bosne i Hercegovine.

Okosnica drvne industrije čine proizvodnja sljedećih proizvoda:
• elementi za namještaj,
• sve vrste namještaja (tapacirani, masivni od punog drveta, pločasti, spavaće sobe, dnevne sobe, dječije sobe, kuhinje, trpezarije, uredski namještaj,namještaj za škole i vrtiće, predsoblja, vrtne garniture)
• građevinska stolarija,
• parketi i podovi,
• rezana građa,
• montažna drvena gradnja,
• masivne ploče,
• drveni ambalažni materijal
• pelete i brikete.
Kapaciteti drvne industrije oduvijek su daleko prevazilazili potrebe tržišta Bosne i Hercegovine, tako da se veći dio proizvodnje u vrijednosti preko 300 mil. €/god. plasira na inozemno tržište u Zapadnu Evropu, Ameriku, Bliski Istok. Drvna industrija je rijetka grana privrede Bosne i Hercegovine koja ostvaruje značajan suficit u međunarodnoj robnoj razmjeni.
Nedostatak finansijskih sredstava i očekivanje konačnog definisanja vlasničke strukture u preduzećima, doveo je do toga da neka preduzeća nisu obnovila svoje kapacitete ili su čak redukovala svoje proizvodne mogućnosti. Uz pomoć komercijalnih kredita i iz sopstvenih izvora obnovljen je određeni broj pogona i izgrađene su nove tvornice. Pojavio se jedan broj novoformiranih privatnih preduzeća, kako iz oblasti primarne prerade drveta, tako i iz oblasti finalnih proizvoda od drveta, koji već predstavljaju lidere u proizvodnji i izvozu.

SNAGE SEKTORA
Prema urađenoj SWOT analizi snage sektora su:
• Domaća sirovinska osnova
• Sve veći broj novoosnovanih moderno opremljenih tvornica
• Povoljan geografski položaj
• Znanje i iskustvo u obradi drveta
• Relativno dobra edukacija uposlenika
• Prisustvo na tržištu Evrope i SAD već duži niz godina
• Tradicionalno izvozna orjentacija drvne industrije
• Relativno niske plaće uposlenika
Povoljne okolnosti:
• Rast tržišta
• Potpisani ugovori o slobodnoj trgovini sa zemljama iz okruženja
• Rast tražnje za svim vrstama namještaja na ino tržištu
• Članstvo u WTO
• Veliki broj inostranih investicija u sektoru
• Korištenje proizvoda sektora u drvnoj industriji, za energiju, za ishranu, liječenje, kozmetiku i u druge svrhe
Opredjenje drvne industrije je što viši nivo finalizacije i što veći izvoz finalnih proizvoda od drveta (sve vrste namještaja, građevinska stolarija, elementi za namještaj, montažna drvena gradnja).
Promocija na međunarodnim tržištima se uglavnom svodi na zajedničko izlaganje na sajmovima i u okviru zajedničkih publikacija firmi, kao i putem poslovnih konferencija, foruma i sl..Firme iz oblasti drvne industrije su uglavnom izlagale na sajmovima u zemljama: Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Italije, Njemačke, Austrije, Ruske Federacije, Makedonije, Velike Britanije i dosta su prisutne na navedenim tržištima.

PREPORUKE ZA SARADNJU SA INO PARTNERIMA:
Sektor šumarstva i drvne industrije je veoma snažan sektor privrede Bosne i Hercegovine, čiji proizvodi treba što više da budu zastupljeni na međunarodnom tržištu. Domaća sirovinska osnova,vrijednost proizvodnje preko 400 mil €, raznovrstan asortiman proizvoda, dugogodišnja tradicija u obradi drveta,suficit u međunarodnoj razmjeni i izvoz preko 300 mil €, čine dobar osnov za još veći razvoj sektora.
Strategija sektora je što veća finalizacija proizvodnje i izvoz viših faza prerade, tako da je interes sektora za saradnju sa ino partnerima sljedeći:
1. Interes za investiciona ulaganje u:
- tvornice ploča i tvornice namještaja (kao strateški partneri, u cilju izgradnje i modernizacije postrojenja)
2. Izvoz iz Bosne i Hercegovine:
- namještaja i elemenata za namještaj,
- vrata, prozora, podova, parketa, građe,
- montažnih drvenih kuća
- briketa
- ostalih šumskih proizvoda
3. Zajednički nastup sa ino partnerima na trećim tržištima.

Drvna industrija - Kompanije

VTK Poslovni magazin "Infokom" - 2012. godina

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU