Muzej Sarajevo 1878-1918

muzej sarajevo 1878
Muzej Sarajevo 1878-1918, u ovom depadansu se nalazi stalna izložbena postavka "Sarajevo 1878-1918", dakle izložba prikazuje Sarajevo za vrijeme austro-ugarske vlasti. Ova hronološko-tematska izložba započinje prikazivanjem događaja koji su predhodili dobijanju mandata za okupaciju Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske Monarhije a završava se Prvim svjetskim ratom i učešćem 1. bosanske regimente u njemu.

Teme koje su prikazane na ovoj izložbi su:
1. Otpor okupaciji,
2. Nova administrativna uprava,
3. Kultura življenja,
4. Kulturna i vjersko-prosvjetna društva, štamparije i izdavaštvo,
5. Industrija i arhitektura,
6. Aneksija i Bosanski sabor,
7. Atentat na prijestonasljednika F. Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju,
8. Prvi svjetski rat.

Pored ovih tema u izložbenom prostoru su smještene lutke koje prikazuju Franca Ferdinanda i Sofiju u prirodnoj veličini.

Depadans Muzej Sarajevo 1878-1918 se nalazi u zgradi ispred koje je izvršen atentat na Prijestonasljednika i njegovu suprugu.

Period austrougarske vlasti u BiH karakteriše i jedna nova savremena administracija i uprava, zatim industralizacija i saobraćaj. Nova arhitektura sa graditeljstvom Bosnu je učinila jednom od srednjovjekovnih država a Sarajevo gradom koji po svojoj arhitekturi nimalo nije zaostajao za Pragom ili Bečom. Pored privrednog razvoja sa industralizacijom su sačuvani i tradicionalni zanati na taj način što su osnovane radionice za tzv. umjetničke zanate. Napravljene su prve elektrane i izvršena je elektrifikacija.

Dolazi nova moda koja će u kombinaciji sa tradicionalnom stvoriti jednu novu kulturu življenja. Počinje djelovati tzv. civilno društvo osnivanjem raznih udruženja po svim osnovama. Tako se pojavljuju razna pjevačka društva, antialkoholičarska društva, vozačka društva, ženska udruženja itd. Prve žene vozači pojavljuju se već od 1904.g.

Razvojem izdavaštva i novih štamparija paralelno sa razvojem školstva i prosvijećenosti omogučiće razvoj i izdizanje nacionalne svijesti kod sva tri naroda (Srba, Hrvata i Bošnjaka).

Sve ove događaje i promjene koje su se desile za vrijeme austrougarske vlasti, obrađene na muzeološki način, posjetioci Muzeja mogu vidjeti na našoj izložbi. Muzeološki način prezentacije historijskih događaja olakšava ili upotpunjuje spoznaju o istim jer omogućuje posmatranje iz jedne nove dimenzije.

Destinacije u BiH

sarajevo

MUZEJI SARAJEVO

Muzeji u Sarajevu

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU