Muzej Brusa-bezistan

muzej rusa-bezistan sarajevo

Ovaj monumentalni objekat izgradio je 1551.g. Rustem-paša Veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Brusi. Brusa bezistan ima pravokutnu osnovu (29,5 x 20,5 m), građen je od kamena i pokriven sa šest kupola i dvije manje kupolice.

Masivni stubovi unutar bezistana imaju konstruktivnu ulogu, a iznad kojih su kupolice koje su služile za čuvanje arhivskih dokumenata i sidžila.

Tokom opsade Sarajeva 1992-95.g. Brusa bezistan je oštećen da bi poslije obimnih sanacionih radova tu danas smještena Stalna postavka Muzeja Sarajeva, što ovom objektu visokih vrijednosti kulturnog naslijeđa čini dalji opstanak mogućim.

U koncepcijskom pogledu ova Stalna postavka zasnovana je na hronološkom principu i izlaganje arheološkog materijala podijeljeno je na tri dijela:
- prahistoriju,
- antiku (tu je izložen najstariji motiv ljiljana u BiH), i
- srednji vijek.

Na galeriji bezistana su izloženi eksponati iz osmanskog perioda (izložena najskuplja oprema osmanskog ratnika) i vremena austrougarske uprave u Sarajevu.

Destinacije u BiH

sarajevo

MUZEJI SARAJEVO

Muzeji u Sarajevu

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU