Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI

muzej savremene umjetnosti ars aevi sarajevo

Prije 10 godina grupa intelektualaca u Sarajevu je pokrenula inicijativu o međunarodnom kulturnom projektu koji će se zvati Ars Aevi. Ideju i strategiju uskoro su usvojili Izvršni odbor Grada Sarajeva i Vlada Bosne i Hercegovine. Razvijajući postepeno svoju mrežu prijatelja i pristalica, Ars Aevi je izrastao u jedinstven primjer međunarodne suradnje umjetničkih i ustanova za kulturu, gradova i regionalnih uprava, te umjetnika i intelektualaca sa svih strana svijeta. Predstavnici Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, Federacije BiH te države BiH su prepoznali Ars Aevi kao galvni razvojni prokjekat.

Cilj projekta Ars Aevi je kreairati Međunarodni multikulturni centar i muzej suvremene svjetske umjetnosti u Sarajevu, gradu u kojem su se stoljećima razlike između Istoka i Zapada susretale u ambijentu uzajamnog poštovanja i ljubavi. U kulturnom okruženju Sarajeva i svojom međunarodnom orijentacijom, Centar i Muzej Ars Aevi će biti trajni i vidljivi simbol nade da umjesto razdvajanja razlike nas mogu inspirirati da pronađemo ljepotu i vrijednost u različitosti. Muzej Ars Aevi bit će središte međunarodnog dijaloga, susreta i kulturne razmjene. Vrlo ambiciozan umjetnički i kulturni projekat Ars Aevi je od potencijalno velikog značaja za razvoj jugoistočne Evrope.

Sarajevo je ogledalo u kojem se sve različitosti Evrope i svijeta susreću i reflektiraju. Stoga će Multikulturni centar i muzej biti važan simbol, koji će imati praktičan utjecaj na procese integracije širom evropskog kontinenta.

Posmatran u globanom geografskom i političkom kontekstu Ars Aevi je inspirativan primjer koji reflektira snagu kulture i umjetnosti da ujedine i povežu, ali i njihovu razvojnu ulogu.

Umjetnici sa svih strana svijeta poklonili su svoja djela kako bi se stvorila kolekcija za Muzej suvremene umjetnosti u Sarajevu. Stoga je to njihov muzej. Pozitivne i kreativne energije koje djeluju u Ars Aeviu tokom posljednjih deset godina uspostavile su inspirativni program izvanredne kvalitete i stručnosti a svaka nova faza ovog projekta doživljava sve aktivnije učešće institucija i kompanija iz Evrope i cijelog svijeta.

Forum Ars Aevi 1992–2002 organiziran je u Sarajevu da obilježi prvo desetljeće ovog projekta. Okupio je osnivače, prijatelje, pristalice i pokrovitelje projekta – najznačajnije sudionike njegove povijesti, i promotore novog poglavlja njegovog razvoja – Svjetsku kampanju za Ars Aevi.

23. juna 2002. godine započela je izgradnja mosta Ars Aevi kojeg je dizajnirao arhitekt Renzo Piano kao simbolički i fizički ulaz u prostore Muzeja, prvobitni nukleus Arhitektonskog kompleksa Ars Aevi. Otvoren je za manje od tri mjeseca, 29. septembra 2002. kasnije, za sarajevsku javnost.

Tijekom prvog desetljeća Ars Aevi se koncentrirao na stvaranje kolekcije Ars Aevi i promociju inicijative na regionalnom i širem međunarodnom planu. A sada, u drugom desetljeću postojanja, Ars Aevi pokreće proces dizajniranja, finansiranja i izgradnje Arhitektonskog kompleksa Ars Aevi.

Destinacije u BiH

sarajevo

Muzeji u Sarajevu

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU