Bosanska Krupa

bosanska krupa

Područje općine Bosanska Krupa se teritorijalno nalazi na području dolina rijeke Une i Krušnice. Graniči sa općinama: Bihać, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanski Novi, Krupa na Uni u BiH i Dvor na Uni u susjednoj Republici Hrvatskoj.

Bosanska Krupa danas zauzima prostor od 556 km2. Kroz grad protiče rijeka Una za koju su vezani svi značajni turistički planovi Općine. Rijeka Una se u samom središtu grada račva na više rukavaca i tako stvara riječna ostrva (ade) koje su povezane malim drvenim mostovima.

Kroz grad protiče i rijeka Krušnica. Prirodni fenomen je izvor rijeke Krušnice, udaljen 6 km od središta Bosanske Krupe, Međunarodna speleo-ronilačka kampanja u Unsko-sanskom kantonu 2008. god. donijela je senzacionalno otkriće. Naime iako s zaronili do dubine od 112 m, ronioci nisu pronašli dno. U neposrednoj blizini izvora ove rijeke nalazi se pećina u kojoj je prema posljednjim ispitivanju potvrđeno prisustvo “čovječije ribice”. Rijeka Krušnica je cijelim svojim tokom pitka. 

bosanska krupa 002

U Bosanskokrupskoj općini vlada kontinentalna klima.

Okosnica razvoja općine Bosanska Krupa zasniva se na drvnoj industriji, turizmu i proizvodnji zdrave hrane za što postoje sve komparativne prednosti.

Prema zadnjim podacima u Bosanskoj Krupi živjela su 32.753 stanovnika.

bosanska krupa 001

Historija

Prvi pisani tragovi o župi Psetskoj (kasnije Krupski grad ) datiraju još od 1072. god. Prvi poznati vladari ovog kraja bili su knezovi Babanići. U središtu grada nalazi se Stari grad Pset, tvrđava izgrađena u XIII. stoljeću, koja je tokom burnih krajiških ratova stalno mijenjala svoje vladare.

1522. i 1523. god. Surin-paša Bosanski sa 2000 konjanika i 5000 vojnika pokušavao je da osvoji ovaj grad puna četiri mjeseca i to je označeno prvim pokušajem Osmanlija da osvoje Krupski grad.
1565. god. Osmanlije predvođeni pašom Mustafom Sokolovićem, osvojili su grad Bosansku Krupu i tvrđavu Pset. U periodu osmanske vladavine gradom vladaju porodice Krupića i Badnjevića.
U vrijeme vladavine Osmanlija Krupski grad se počinje širiti na lijevu i desnu obalu rijeke Une.

bosanska krupa 003

Za vrijeme austrougarske vladavine započinje privredni i ekonomski razvoj grada. Gradi se unska pruga, prve pilane, te drugi infrastrukturni objekti (zgrada općine, zgrada gimnazije, bolnice itd). Paralelno s tim oživljavaju i kulturni sadržaji (izgradnja Doma kulture počela je 1890. god.).
Od 1948. god. intenzivno se razvija drvna industrija, a zajedno s njom i cjelokupan privredni razvoj grada.

Kultura

U bosanskokrupskoj Mjesnoj zajednici Arapuša nalazi se kuća prvog Reis-Ul-Uleme islamske vjerske zajednice u BiH dr. Džemaludina ef. koja je u fazi restauracije jer je tokom rata porušena. Sada je pretvorena u spomen – muzej/kuću.

Kulturne sadržaje upotpunjuju i podaci da su u ovom gradu rođene i djelovale najuglednije ličnosti javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine. Uz spomenutog ef. Čauševića, tu su Safet Krupić, filozof i humanista, Enver Krupić, slikar koji je dočarao ljepote Une mnogima u svijetu i mnogi drugi koji su doprinijeli afirmaciji kulture Bosne i Hercegovine.

Kulturna dešavanja u općini Bosanska Krupa provode se kroz Centar za kulturu općine Bosanska Krupa. Pri centru za kulturu aktivno djeluje KUD “Grmeč”, Otvorena kamerna scena, Atelje likovnih umjetnika, Omladinski kulturni informativni centar, Galerija Doma kulture. 

bosanska krupa 004

Mnogobrojne izložbe bosanskohercegovačkih umjetnika održavaju se u Gradskoj galeriji koja postoji već dugi niz godina.

Bogatu literarnu ponudu nudi i gradska biblioteka.

Turističku atrakciju u Bosanskoj Krupi čini šest drvenih mostova izgrađenih preko rijeke Une u blizini starog grada Pset koji povezuju riječne otoke.

Destinacije u BiH

bosanska krupa

Bosanska krupa - TURIST INFO

 Korisni LINKOVI                                    .

Turistička zajednica USK
Općina Bosanska Krupa

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU