Geografski položaj Bosne i Hercegovine

 

Položaj BiH u svjetu

Bosna i Hercegovina leži na sjevernoj zemljinoj hemisferi. Na kontinentalnom dijelu Staroga svijeta, odnosno na evroazijsko-afričkom kontinentalnom bloku. Podjednako je udaljena od ekvadora i sjevernog pola. Isto tako njena se teritorija nalazi i na podjednakom rastojanju od Pacifika u pravcu istok i zapad.
U širem geografskom smislu BiH je jugoistočno evropska zemlja. Zauzima centralni položaj na Balkanskom poluostrvu.

Sa sjevera i zapada graniči sa Hrvatskom, na istoku sa Srbijom i na jugoistoku sa Crnom Gorom. Najsjevernija tačka leži ispod 45° 16' 30'' sjeverne geografske širine, u opštini Bosanska Dubica, u naseljenom mjestu Gradina Donja, pod istočnom geografskom dužinom od 16° 54' 14''. Najjužnija tačka leži pod 42° 33' 00'' sjeverne geografske širine u opštini Trebinje u naseljenom mjestu Podštirovnik. Rastojanje između najsjevernije i najjužnije tačke iznosi 2° 43' 30'', odnosno 314 km. Najjužnija tačka leži pod meridijanom 18° 27' 17'' istočne geografske dužine. Najistočnija tačka leži pod meridijanom od 19° 37' 14'' istočne geografske dužine u opštini Bratunac, u naseljenom mjestu Zlijebac, na geografskoj širini od 44° 3' 00''. Najzapadnija tačka leži pod 13° 24' 00'' istočne geografske dužine u opštini Bihać, u naseljenom mjestu Bugar pod 44° 56' 00'' sjeverne geografske širine.

Rastojanje između najistočnije i najzapadnije tačke je 3° 53' 30'' po geografskoj dužini odnosno, 309 km.

Položaj Bosne i Hercegovine u svijetu

U morfostrukturnom smislu cijeli prostor Bosne i Hercegovine leži u dinarskoj strukturnoj zoni. Zauzima središnji položaj između Jadranske i Panonske regije. Leži u dva hidrološka sliva: crnomorskom i jadranskom, odnosno u slivu Sredozemnog mora. U antropogeografskom smislu teritorija Bosne i Hercegovine predstavlja most između Evrope i Azije. Povezuje srednje-evropsko-balkanski sa anadolsko-maloazijskim geopolitičkim prostorom. Sličan odnos postoji i na pravcu: istočnoevropsko-panonsko-mediteranskom, što je uvjetovalo fizičkogeografsku, antropogeografsku te kulturnohistorijsku isprepletenost i kompleksnost. Ovakvi geografski odnosi su se odražavali i na historijsku sudbinu njenih naroda i stanovnika njenih teritorija.

Karte BiH

Sample image         Položaj BiH u svjetu         Položaj BiH u svjetu         Granice Bosne i Hercegovine        Geoloska karta Bosne i Hercegovine        Reljefna karta Bosne i Hercegovine

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU