Kako doći u Bosnu i Hercegovinu - Željeznicom

 

Ukoliko putujete vozom u Bosnu i Hercegovinu postoje razvijene vozne linije koje ulaze u većinu BH gradova. Međunarodne vozne linije su također dobro razvijene, a za detaljne informacije posjetite web stranicu www.zfbh.ba

Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini obavljaju dva operatora-javna preduzeća: Željeznice Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu i Željeznica Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci. Za upravljanje željezničkom infrastrukturom osnovana je Željeznička BH javna korporacija Željeznice Bosne i Hercegovine ili ŽBH, sa sjedištem u Doboju.
Ukupna dužina željezničkih pruga iznosi 1031 km[1], od čega je u Federaciji BiH 608,495 km[2] čemu treba dodati i industrijske kolosijeke do svakog značajnijeg proizvodnog kapaciteta. Ovo željezničkim operatorima daje mogućnost direktnog pristupa u preuzimanju i isporuci svih vrsta robe.
Glavni korisnici usluga željezničkog prijevoza su: hemijska industrija u Tuzli, Željezara i BH Steel u Zenici, rudnici mrkog uglja u Zenici i Tuzli, Rudnik željezne rude u Prijedoru, Aluminijski kombinat u Mostaru, industrijski kompleks u Sarajevu, distributeri naftnih derivata i dr.
Pored osnovne djelatnosti, prijevoza robe i putnika, željeznički operatori u BiH obavljaju i komplementarne djelatnosti kao što su; specijalni prevozi, skladištenje, kombinirani transport, pretovar i td. Robno transportni centri za prihvat, pretovar ili skladištenje pojedinačnih, paletnih i grupnih pošiljki, već funcioniraju ili se obnavljaju u svim večim industrijskim centrima u BiH (Ploče, Mostar, Sarajevo, Doboj, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Brčko Distrikt, Bosanski Šamac...)

Najvažnije željezničke linije su:
Ploče-Mostar-Sarajevo-Zenica-Doboj-Bosanski Šamac-(Vinkovci) i dalje prema Centralnoj i Istočnoj Evropi
Bihać-Bosanski Novi-Prijedor-Banja Luka-Doboj-Tuzla-Zvornik-(Srbija).

RED VOŽNJI ŽELJEZNICA

MapaZeljezniceBH

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU