Travnik / Hadži Ali Pašina džamija

Mehmed paša Kukavica u središtu Travnika je izgradio džamiju (između 1757. i 1759.) koja se sada zove Ali–begova džamija, po hadži Ali–begu Hasanpašiću, koji ju je obnovio nakon požara , kako se to vidi na ploči postavljenoj na džamiji.

Mehmed paša je, pretpostavlja se, sagradio u 18. vijeku i Sahat-kulu odmah uz džamiju. I džamija i sahat-kula su proglašeni nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU