Kakanj / Gradska džamija

carsijska dzamija kakanj 001

Pored svjetovnih i dinskih znamenitosti Donjeg Kaknja, važno je istaći da se u jednom dokumentu iz 1604. godine spominje tekija kod pazara na vakufu Njive, u današnjem Karaulskom Polju. Šejh u tekiji bio je Veli Zade. U istom dokumentu spominje se i imam Muhsin, graditelj džamije u Donjem Kaknju. Džamija u Donjem Kaknju doživjela je nekoliko rekonstrukcija.

Staru džamiju s drvenom munarom zamijenila je 1975. godine nova, na kojoj se upravo završavaju rekonstrukcioni radovi. U sklopu posljednjih građevinskih zahvata došlo je do promjena i na enterijeru i na eksterijeru, čime je džamija dobila potpuno novi arhitektonski izgled. Najznačajnije promjena je da je to sada potkupolna džamija s predulazom čiji krov je izveden na tri luka. Posljednja rekonstrukcija obuhvata i trenutne radove izvan harema – izgradnju parkinga i šehidske spomen-česme. Dimenzije džamije su 19,15 x 9,40 m. U sklopu džamije su učionica za mektebsku nastavu i kancelarijski prostor za potrebe Džamijskog odbora. U haremu džamije smješten je imamski stan s gasulhanom, abdesthanom i drugim pratećim objektima.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU