Brčko / Atik-Savska džamija

atik savska dzamija brcko 002

Atik džamija se nalazi pored ušća Brke u Savu, uz glavni put pa se putnici i prolaznici letimičnim pogledom mogu uvjeriti u njenu skladnu arhitekturu. Već po samom imenu ATIK, što na turskom jeziku znači stara, riječ je o najstarijoj džamiji u Brčkom. Još 1600. godine za potrebe građana i nefera-vojnika brčanske utvrde, podignuta je mala drvena džamija. Kako je naselje raslo tako se i džamija stalno proširivala i obnavljala.

Da se radilo o najstarijoj džamiji na ovoj regiji potvrđivali su i njeni metar debeli zidovi te munara sa dvije ukrasne šerefe, izgrađene od sitne cigle i ukrašene spektrom boja, u kojima je preovladavala zelena.

atik savska dzamija brcko 001Zanimljiv je podatak da Atik džamija nije imala uobičajene natpise i svoj hronogram, karakteristične za starije džamije, što potvrđuje da je više puta restaurisana. Posljednja restauracija je završena 1987. godine.


Džamija je obnovljena krajem 1990-ih i proglašena je nacionalnim spomenikom BiH. Svečano otvaranje obnovljene džamije izvršeno je 14. 7. 2007. godine u prisustvu mnogobrojnih gostiju. Prilikom kopanja temelja u dubini od tri metra pronadeni su temelji stare džamije – ugljenisane hrastove grede i drveni šipovi.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU