Sarajevo / Ali-pašina džamija

Ako prolazite samim centrom Sarajeva, u mnoštvu raznolikih zgrada na križanju ulica Titova i Alipašina morate uočiti fascinantnu monumentalnu građevinu koja, zaista, odudara od ovog dijela grada, ali mu isto tako daje nevjerovatno upečatljiv izgled i ambijent čini kulturno šarolikim. To je Alipašina džamija.

Prvo što se uočava su njene 4 kupole, munara, te bijeli kameni lukovi na ulazu. Sagrađena je 1561. godine uz mezar utemeljitelja bosanskog sandžakbega Ali-paše, rodom iz Sarajevskog polja, koji je prije smrti u testamentu napisao da mu se uz mezar podigne džamija od sredstava njegovog vakufa. On je umro 1557. godine, a u roku od 4 godine podignuta je ova građevina i tako je nastala jedna od najljepših sarajevskih bogomolja.

Ali-pašina džamija sa haremom u Sarajevu proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2005. godine.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU