Kraljeva sutjeska / Džamija Sultana Mehmeda El. Fatiha

U Kraljevoj Sutjesci je i jedna od najstarijih džamija u Bosni: prema predaji, sagradio ju je 1463. godine turski osvajač sultan Mehmed II el-Fatih prilikom pohoda na Bosnu i osvajanju Bobovca, a napravljena je za tri dana i nakon toga nikad više nije bila popravljana i održavana.

U vrijeme srednjovjekovnog turskog osvajanja bila je pogranična džamija, u narodu poznata kao Vojnička džamija.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU