Mostar / Karađoz-begova džamija

karadzoz begova dzamija mostar

Karađoz-begova džamija je najveća očuvana mostarska džamija. Osim visoke elegantne munare pažnju privlači njena kupola. Dvorište s haremom proteže se do uglova Karađoz-begove i Fejićeve ulice. Karađozbegova džamija je i jedna od najljepših džamija Hercegovine. Izgrađena je 1557. prema nacrtima slavnog osmanlijskog arhitekte Sinana.

Nadzornik i glavni donator radova bio je mostarski mecena Mehmed beg Karađoz, brat legendarnog osmanskog vezira Rustem-paše Opukovića. Uz džamiju Mehmed-beg je izgradio i medresu, vjersku školu, kao i druge objekte u Mostaru. Karađozbegova džamija je tokom restauracije Starog mosta i starog jezgra grada Mostara 2002.-2004. obnovljena i otvorena u julu mjesecu 2004. godine.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU