Bihać / Harmanska džamija

harmanska dzamija bihac 001

Džamija Ić-Hisar ili Harmanska džamija nalazi se u Bihaću. Džamija je izgrađena 1797. godine. Obnavljana je 1967. i 2002. godine. IĆ HISAR u prijeovdu znači „u zidinama“, jer je bila sastavni dio bihaćkih zidina prije nego je premještena na sadašnju lokaciju. Natpis na džamiji – ploči iznad ulaza je na arapskom jeziku, a pismo je obični nesh, a u prijevodu bi značilo:
„Zaista su na mojoj zemlji džamije moji domovi, kuće, a posjetioci su njihovi održavatelji.“ Godina: 1212. (1797.).

1967. godine džamija je renovirana i umjesto drvenog izgrađen je betonski minaret. 2002. god. džamija je potpuno renovirana. U blizini džamije nalazi se mezarje. Najstariji nišan sa očuvanim natpisom na arapskom jeziku je nišan Salih-Ćehaje Šabanovića. 1178. h.g. (1764.)

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU