Mostar / Koski Mehmed-pašina džamija

Stotinjak metara sjeverno od Starog mosta, na lijevoj obali Neretve nalazi se Koski Mehmed-pašina džamija, koja je poput kakve carske bogomolje. Sagrađena je 1617. godine i jedina je mostarska džamija u kojoj je sačuvana prvobitna boja i dekoracija zidova. Iako je bila pod zaštitom UNESCO-a 1993. godine ostala je bez munare, a nisu pošteđeni ni njeno dvorište ni kupola.

U bilješkama se kaže da je Mehmed Koska iz Mostara i da je on podigao tu džamiju. Nad njenim vratima se čita natpis: ”Mehmed-paša je za božiju ljubav sagradio ovu džamiju da bude na ovom mjestu. Sveti duh reče joj hronostih: ”Hram božiji i boravište dobrih ljudi” (1618.).

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU