Travnik / Lukačka džamija

Lukačka džamija nalazi se u centru grada Travnika, u nekadašnjoj mahali Luke. Zidana je sedrom i kamenom, a pokrivena crijepom. Izgrađena je najvjerovatnije početkom 17. stoljeća.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU