Zenica / Sultan Ahmedova džamija

Najstariji pisani dokument o ovoj džamiji napisan je na jednoj kamenoj ploci, pronadenoj u podnožju munare Sejmenske džamije u Zenici. Natpis je na turskom jeziku, a u prijevodu na naš jezik glasi "datum obnove caršijske džamije je u godini 912. h. g." (1506/1507. g.).

Dostupni historijski dokumenti navode na zaključak da je ovu džamiju, na temeljima Sultan Sulejmanove džamije, sagradio Sultan Ahmed 1720. godine. Ne postoje nikakvi podaci o džamiji sve do 1872. g., kada je izvršena restauracija iste, nakon katastrofalne poplave, te je džamija dobila prepoznatljiv izgled koji je zadržan do danas, što se može zakljuciti po arhitekturi i materijalu od kojeg je građena.

Ova džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu, pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU