Tešanj / Ferhad-begova džamija

Gazi Ferhad-begova, Čaršijska ili Sukija džamija je vakuf poznatog tešanjskog vakifa iz XVI. stoljeća gazi Ferhad-bega, sina osmanskog dužnosnika i sestre sultana Sulejmana Veličanstvenog. Gazi Ferhad-begova džamija je tokom svoje duge historije više puta stradala, a pohodom Eugena Savojskog 1697. godine bila je i spaljena.

Džamija pripada tipu džamija sa unutrašnjom drvenom kupolom, sa otvorenim spoljnim trijemom i prislonjenom kamenom munarom. Nad glavnim ulazom u džamiju nalazi se natpis ispisan crnim tušem na krečnoj podlozi koji glasi: "Allah je jedan, a Muhammed njegov vjerovjesnik. Godina obnove 1300." (1882./83.).

Uz džamiju je izgrađena i munara, visine 27 metara. Ulaz u munaru se nalazi u objektu džamije. U haremu džamije nalazi se mezarje sa dvadesetak nišana. Najstariji nišan je Gazi Ferhad-begov. Postoji vjerovanje da je džamija izvorno bila pokrivena zidanom kupolom. Đoko Mazalić navodi da je sa kupole tešanjske džamije u I. svjetskom ratu bio skinut olovni pokrivač, i da je poslije toga kupola počela propadati, nakon čega je konstruisan drveni krov na četiri vode.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU