Visoko / Tabhanska džamija

Tabačka džamija u Visokom izgradena je u 17. stoljeću i to kao vakuf visokih kožara – tabaka. Smještena je na lijevoj obali rijeke Fojnice i to malo prije njenog ušća u rijeku Bosnu.

Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU