Travnik / Nova džamija

Uz brojne historijske znamenitosti i prirodne ljepote Travnik je poznat i po svojim starim i lijepim džamijama. Sve do 2010., zadnjih stotinjak godina, tačnije od odlaska Osmanlija, u Travniku nije izgrađena nijedna džamija.

U junu 2010. u travničkom naselju Kalibunar otvorena je prelijepa kalibunarska džamija. Glas o ovoj prelijepoj džamiji već se na daleko čuo. Kalibunarska džamija je promijenila lice Kalibunara, odnosno Travnika.

Sa ovom džamijom travnički Bošnjaci muslimani dobili su veoma važnu društvenu instituciju.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU