Zenica / Kočevska džamija

U centru Zenice, 1557. godine izgrađena je poznata Kočevska džamija.

Na istom mjestu do 1990. postojala je stara Kočevska džamija, koja je prema nekim predajama građena u periodu 1520-1557. godina.

Stara džamija je bila potpuno dotrajala te je srušena a izgrađena je potpuno nova od temelja do krova 1990. godine.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU