Žepče / Ferhat-pašina džamija

Prva džamija u Žepču Ferhat-pašina džamija sagrađena je 1568. godine. Džamija nosi naziv Ferhat-pašina ili Ferhadija jer ju je po Muvekitu sagradio onaj isti Ferhat-beg koji je sagradio sarajevsku i tešanjsku Fergadiju. Ako je to stvarno tako, onda je on umro iste one godine kada je završena ova džamija.

Uz ovu džamiju postojali su i mekteb i medresa. Medresa je bila aktivna do Drugog svjetskog rata. U ovom autentičnom obliku ona je bila dimenzija 20 x 9 m i to sa vanjskim sofama. Ferhat-pašina džamija imala je četverostrani krov i drvenu munaru. 1946. godine podignuta je betonska munara, a osnovni autentični oblik džamija je zadržala sve do 1977. godine, kada je iz temelja napravljena nova džamija na istom mjestu, a koja je zadržala munaru iz 1946. Ispred mihrabskog zida smještena su dva sarkofaga, koja se zbog oštećenja moraju restaurirati. Ne zna se ko su osobe sahranjene na tom mjestu, ali se zna da je jedan od dva sarkofaga, na kojem je natpis “Bog je jedan a Muhammed je vjerovjesnik, godina 1053/1643,” najstariji nišan do sada otkriven u BiH.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU