Breza / Bazilika

bazilika breza

Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI. i VII. stoljeća, svjedoče o vrlo ranom ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Pretpostavlja se da je Bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justiniana, odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata, čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537.godine).

Arheološki lokalitet proglašen je Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini arheološko područje sa ostacima kasnoantičke bazilike i pokretno naslijeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu

1930. godine Baziliku je otkopao tadašnji kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu dr. Gregor Cremosnik. Duga je 27, a široka 19 m. Rimski natpis "Ulpije Prokule iz Breze" nađen je kao spolij u ruševinama bazilike u kome se spominje Desitiatium, prvak ilirskog plemena koje je živjelo na području današnje Breze.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU