Žepče / Crkva sv. Antuna Padovanskog


Župa je vjerojatno postojala prije 1742. godine sa sjedištem u Žepču odnosno Osovi. Prema zapisu biskupa fra Pave Dragičevića iz 1742. godine župa Žepče imala je 74 katoličke obitelji sa 626 katolika. Službeno je utmeljena 1879. godine odvajanjem od župe Osova.

Župa je bila posvećena Našašću Sv. Križa, a od 1961. godine sv. Anti Padovanskom.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU