Emerik Blum

 

emerik blum 02Emerik Blum je osnivač i prvi direktor Energoinvesta u Sarajevu, jedne od najvećih bosanskohercegovačkih kompanija. Diplomirao je elektrotheniku na Univerzitetu u Pragu.

Emerik Blum, rođen je 1911. godine, u skromnoj jevrejskoj porodici u Sarajevu. Već u svojim dvadesetim godinama zajedno sa Oskarom Danom, Mešom Selimovićem, Ismetom Mujezinovićem i Vojom Dimitrijevićem je pokrenuo Collegium Artistucum. Godine 1941. je odveden u logor Jasenovac gdje je kao zatvorenik, tada već diplomirani inžinjer, održavao električnu centralu. Organizira uspješan bijeg iz tog logora 1944. godine.

Poslije drugog svjetskog rata bio je načelnik u Ministarstvu idustrije i rudarstva u Bosni i Hercegovini, generalni inžinjer Generalne direkcije Savezne elektroprivrede, generalni direktor Direkcije za elektropriverdu Vlade FNRJ, pomoćnik ministara Elektroprivrede, predsjednik Komiteta za elektroprivredu…..ipak njegova blistava karijera počinje 1951. godine riješenjem vlade kada se osniva preduzeće Elektroprojekt od kojeg za nekoliko godina nastaje preduzeće ENERGOINVEST.

Pored njegovih uspješnih povezivanja sa elektro-firmama iz Francuske, Emerik Blum je i odlikovan ”LEGIJOM VITEZA ČASTI” Francuske 1974. godine. Emerik Blum je bio gradonačelnik Sarajeva (1981. do 1983. godine). Umro je krajem juna 1984. godine nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Danas ime, Emerika Bluma nose jedna ulica na Grbavici, te Udruženje studenata porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Češkoj republici “Emerik Blum”.

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU