Vladimir Prelog

 

vladimir prelog 03Vladimir Prelogrođen je u Sarajevu 23. jula 1906. godine. Gimnaziju je završio u Zagrebu nakon što se porodica preselila tamo 1915. godine, a nakon toga je studirao hemiju u Pragu, gdje je po završetku studija bio voditelj Laboratorijske firme G.J. Driza.

Bio je direktor Zavoda za organsku hemiju Tehničkog fakulteta u Zagrebu, a od 1942. na saveznoj Tehničkoj visokoj školi u Zürichu. Područje njegovih istraživanja su uglavnom heterociklički spojevi, alkaloidi i antibiotici. Glavno zanimanje bila mu je stereohemija molekula, zaokuplja ga problem prostorne građe molekula. Uvodi naziv hemijska topologija za područje stereohemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture stereoida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju prirode enzimskih reakcija.

Zajedno s John W. Cornforthom je za svoje radove iz oblasti stereoisomerije organskih molekula godine 1975. dobio Nobelovu nagradu iz hemije.

vladimir prelog 02

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU