Ćehotina

Čehotina je dugačka 125 kilometara i protiče kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, gdje se ulijeva u Drinu.Planinska je rijeka koja izvire u blizini mjesta Donji Kolašin, u blizini granice Srbije i Crne Gore.

Oko 25 kilometara njenog toka pripada Bosni i Hercegovini, a jedan manji dio je granica Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Njeno ušće u Drinu je u Foči, a u njoj ima: mladice, potočne pastrmke, lipljena, škobalja, klijena, mrene, pliske.

Rijeke u Bosni i Hercegovini

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU