Pansion Ponijeri

 

pansion plavi ponijeriPonijeri su vikend naselje a i izletište za mnoge Kakanjce kako u zimskom tako i u ljetnom periodu. Ponijeri po svojoj ljepoti zaslužuju pažnju šireg prostora. Naziv Ponijeri potječe od riječi «ponori» ili «poniranje». I zaista u Ponijerima se na nekoliko mjesta mogu susresti ponori. U Ponijerima su vršena ispitivanja negdje iza drugog svijetskog rata bojenjem vode tamošnjih potoka. Voda koja ponire u središtu Ponijera, dokazano je, da se ta voda pojavljuje negdje na dnu Ponijera u obliku vrela. Boriva riječica pritoka Trstionice je u stvari jedan krak te vode koja dotiče sa Ponijera.

Četiri su puta od Kaknja kojima možemo doći na Ponijere. Jedan je preko Kraljeve Sutjeske, drugi preko kotline rijeke Ribnice, treći uz Malu rijeku preko Jehica a četvrti najkraći negdje oko 20 km od Kaknja uz rijeku Zgošću preko Tršća i Paočina.

Nadmorska visina Ponijera je negdje oko 1000 m a kote okolo Ponijera su preko 1000 m. A to je naidealnije područje i visina za odmor i rekreaciju. Zrak je neobično čist i bogat kisikom. Značajno su udaljeni od zagađivača okoline.
Prije šezdesetih godina to je bilo zemljoradničko zemljište za ukos trave i uzgoj stoke. Poslije II sv. rata na lokoaciji Ponijera - Vrheblje je bila planirana izgradnja bolnice za plućne bolesnike, ali mješanjem politike taj je projekat preseljen u Sarajevo. Građenjem prvog puta, preko Kraljeve Sutjeske Ponijera se otvaraju za izletnike i počinje izgradnja vikend naselja. Prvo su lovci «prokrčili put» na ponijerima izgradnjom lovačke kučice i lovačkog doma, onda počinje izgradnja privatnih vikendica.

Područje je idealno za lov srneće divljači a taj dio lovišta je ocijenjen sa «vrlo dobrom ocijenom» ili drugi bonitetni razred (od pet postojećih). U riječicama ima dosta pastrmke, a na proplancima gljiva i šumskog voća.

Svim ovim sadržajima Ponijeri za Kakanj i Visoko pa i širu regiju predstavljaju mjesto za odmor, relaksaciju i rekonvalenscenciju.

Ski – liftom i skijaškom stazom u dužini od 950 Ponijeri se uvrštavaju u naše skijaške centre.

Smještaj po destinacijama

kakanj

Pansion Ponijeri


vl. Plavšić Lidio
Kakanj - Ponijeri

Tel: + 387 61 / 769 649
       + 387 63 / 062 547
      + 387 32 / 554 656

Smještaj u Kaknju

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU